ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
ขายทอดตลาดพัสดุ
กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์(ศูนย์ข้อมูล)
18 กันยายน 2566
08 กันยายน 2566
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน)
กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์(ศูนย์ข้อมูล)
28 กันยายน 2566
ขอแก้ไขประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ฯ
กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์(ศูนย์ข้อมูล)
05 กันยายน 2566