แจ้งเพื่อทราบ! สามารถค้นหาย้อนหลังได้ 1 ปี(365 วัน) นับจากวันปัจจุบัน
หน้าแรกกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่10  เยี่ยมติดตามการดำเนินงาน โรงพยาบาลอำนาจเจริญ

23 มีนาคม 2566


ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่10 เยี่ยมติดตามการดำเนินงาน โรงพยาบาลอำนาจเจริญ
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เยี่ยมติดตามการดำเนินงาน โรงพยาบาลมุกดาหาร

23 มีนาคม 2566


ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เยี่ยมติดตามการดำเนินงาน โรงพยาบาลมุกดาหาร
การประชุมการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ และการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างภาวะผู้นำ เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงระบบบริการสุขภาพ จังหวัดมุกดาหาร ปี 2566 (Mukdahan Smart Lead

23 มีนาคม 2566


การประชุมการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ และการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างภาวะผู้นำ เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงระบบบริการสุขภาพ จังหวัดมุกดาหาร ปี 2566 (Mukdahan Smart Lead
การประชุมสรุปผลการดำเนินงานภาพรวม จังหวัดอำนาจเจริญการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566

21 มีนาคม 2566


การประชุมสรุปผลการดำเนินงานภาพรวม จังหวัดอำนาจเจริญการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่พบข้าราชการ บุคลากรทุกสาขาวิชาชีพ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และติดตามผลการดำเนินงานด้านสาธารณสุขภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

16 มีนาคม 2566


รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่พบข้าราชการ บุคลากรทุกสาขาวิชาชีพ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และติดตามผลการดำเนินงานด้านสาธารณสุขภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การปฐมนิเทศนักเรียนฝึกประสบการณ์ ประจำปี 2565 โรงพยาบาลอำนาจเจริญ

13 มีนาคม 2566


การปฐมนิเทศนักเรียนฝึกประสบการณ์ ประจำปี 2565 โรงพยาบาลอำนาจเจริญ
การฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนารองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร รุ่นที่ 10/2566 ประจำปีงบประมาณ 2566

13 มีนาคม 2566


การฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนารองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร รุ่นที่ 10/2566 ประจำปีงบประมาณ 2566
การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 1/2566

10 มีนาคม 2566


การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 1/2566
กิจกรรมไตโลก โรงพยาบาลอำนาจเจริญ (World Kidney Day) ประจำปีงบประมาณ 2566

09 มีนาคม 2566


กิจกรรมไตโลก โรงพยาบาลอำนาจเจริญ (World Kidney Day) ประจำปีงบประมาณ 2566
กิจกรรมทำบุญตักบาตร เพื่อถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

09 มีนาคม 2566


กิจกรรมทำบุญตักบาตร เพื่อถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง Care giver และนักบริบาล  อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

08 มีนาคม 2566


การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง Care giver และนักบริบาล อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันมาฆบูชา จังหวัดอำนาจเจริญ

06 มีนาคม 2566


พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันมาฆบูชา จังหวัดอำนาจเจริญ