หน้าแรกกิจกรรมโรงพยาบาลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่พบข้าราชการ บุคลากรทุกสาขาวิชาชีพ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และติดตามผลการดำเนินงานด้านสาธารณสุขภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่พบข้าราชการ บุคลากรทุกสาขาวิชาชีพ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และติดตามผลการดำเนินงานด้านสาธารณสุขภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2566 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ติดตามผลการดำเนินงานด้านสาธารณสุข ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมี นพ.สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10, พญ.อุไรวรรณ จำนรรจ์สิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอำนาจเจริญ พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรกระท


เผยแพร่เมื่อ 16 มีนาคม 2566

ภาพกิจกรรม