หน้าแรกกิจกรรมโรงพยาบาลการประชุมสรุปผลการดำเนินงานภาพรวม จังหวัดอำนาจเจริญการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566

การประชุมสรุปผลการดำเนินงานภาพรวม จังหวัดอำนาจเจริญการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566

วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2566 นายแพทย์ปฐมพงศ์ ปรุโปร่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ แพทย์หญิงอุไรวรรณ จำนรรจ์สิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอำนาจเจริญ คณะผู้บริหาร และบุคลากรสาธารณสุข ร่วมการประชุมการประชุมสรุปผลการดำเนินงานภาพรวม การตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 จังหวัดอำนาจเจริญ ณ ห้องประชุมคณาพันธ์ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจร


เผยแพร่เมื่อ 21 มีนาคม 2566

ภาพกิจกรรม