หน้าแรกกิจกรรมโรงพยาบาลการประชุมการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ และการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างภาวะผู้นำ เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงระบบบริการสุขภาพ จังหวัดมุกดาหาร ปี 2566 (Mukdahan Smart Lead

การประชุมการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ และการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างภาวะผู้นำ เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงระบบบริการสุขภาพ จังหวัดมุกดาหาร ปี 2566 (Mukdahan Smart Lead

วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประธานการประชุมการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ และการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างภาวะผู้นำ เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงระบบบริการสุขภาพ จังหวัดมุกดาหาร ปี 2566 (Mukdahan Smart Leadership for Change in Health Care Systems) เพื่อพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาศักยภาพการบริหารและการบริการที


เผยแพร่เมื่อ 23 มีนาคม 2566

ภาพกิจกรรม