หน้าแรกกิจกรรมโรงพยาบาลปลัดกระทรวงสาธารณสุข เยี่ยมติดตามการดำเนินงาน โรงพยาบาลมุกดาหาร

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เยี่ยมติดตามการดำเนินงาน โรงพยาบาลมุกดาหาร

วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 11.00 น. นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข, นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข, นพ.สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่10 ลงพื้นที่เยี่ยมติดตามการดำเนินงาน โรงพยาบาลมุกดาหาร สรุปผลงานการดำเนินงาน และแผนพัฒนาโรงพยาบาลมุกดาหาร ด้านบริการปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ โดยมีแพทย์หญิงอุไรวรรณ จำนรรจ์สิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอำ


เผยแพร่เมื่อ 23 มีนาคม 2566

ภาพกิจกรรม