หน้าแรกกิจกรรมโรงพยาบาลผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่10 เยี่ยมติดตามการดำเนินงาน โรงพยาบาลอำนาจเจริญ

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่10 เยี่ยมติดตามการดำเนินงาน โรงพยาบาลอำนาจเจริญ

วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 17.30 น. นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่10 เยี่ยมติดตามการดำเนินงาน โรงพยาบาลอำนาจเจริญ ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน โดยมีแพทย์หญิงอุไรวรรณ จำนรรจ์สิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอำนาจเจริญ พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอำนาจเจริญ ร่วมต้อนรับ ณ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ


เผยแพร่เมื่อ 23 มีนาคม 2566

ภาพกิจกรรม