การพิสูจน์ตัวตน/ยืนยันตัวตน
 • พิสูจน์ตัวตน Identity Assurance Lavel(AL) #ทำครั้งเดียว ณ สถานพยาบาลใกล้บ้าน
 • ยืนยันตัวตน Authenticator Assurance (AAL) #ทำทุกครั้งที่เข้ารับบริการที่สถานพยาบาล

พิสูจน์ตัวตน Identity Assurance Lavel(AL)

 • สามารถเข้าถึงประวัติสุขภาพ/สมุดสุขภาพ บนแอพหมอพร้อมได้
 • ดูประวัติการรักษา (ผลวินิจฉัย ผลแล็บ/เอกซเรย์ การจ่ายยา สัญญาณชีพ)
 • ดูประวัติการตรวจสุขภาพ
 • ดูสิทธิการรักษา/ประกัน
 • แพ้ยา/แพ้อาหาร
 • ประวัติการฉีดวัคซีน
 • ใบส่งต่อการรักษา

ยืนยันตัวตน Authenticator Assurance (AAL)

 • ตรวจสอบและใช้สิทธิการรักษาได้ถูกต้อง
 • เพื่อยืนยันการเข้ารับบริการในสถานพยาบาล
 • สถานพยาบาลสามารถเบิกค่าชดเชยได้ถูกต้อง
 • ข้อมูลบริการถูกต้อง
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กระทรวงสาธารณสุข
COVID19
 • ติดต่อ อาสาสมัครประจำหมู่บ้าน (อสม.) ที่อยู่ใกล้บ้านของท่าน
 • ติดต่อ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต) ที่อยู่ในเขตพื้นที่ของท่าน เบอร์โทรศัพท์
เบอร์โทรศัพท์ ATK+ จังหวัดอำนาจเจริญ

เพื่อให้ได้รับการรักษาใกล้บ้าน ใกล้ใจ เเละติดตามอาการได้อย่างใกล้ชิด โดยสามารถติดต่อได้ทุกวัน เวลา 08.30-16.30 น. ตั้งเเต่วันที่ 22 เมษายน 2565 เป็นต้นไป

 • ติดต่อเข้ารับบริการได้ทุกวัน(จันทร์-ศุกร์) เวลา 09:00-15:00 ณ อาคารผู้ป่วยนอก 5 ชั้น(ตึกสีส้ม)
 • ห้องหัตถการ ชั้น 1 อาคารผู้ป่วยนอก 5 ชั้น (อายุ 12 ปีขึ้นไป)
 • ห้องหัตถการ ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอก 5 ชั้น (อายุ 6 เดือน - ต่ำกว่า 12 ปี)

งดให้บริการวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

บริการวัคซีนโควิดทุกวัน

ขั้นตอนการเข้ารับบริการ

 • เตรียมบัตรประจำตัวประชาชนติดต่อห้องเวชระเบียน เพื่อรับใบนำทาง
 • กรอกข้อมูลในเอกสารใบconsent
 • ยื่นเอกสาร ณ จุดบริการฉีดวัคซีนฯ (ห้องหัตถการ)
ทั่วไป
 • วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-16:00
 • วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09:00-16:00

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 045-511948 ต่อ 1173,1177

ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์

สำหรับผู้รับบริการทั่วไป(walk-in)

 • สามารถรับบริการได้ทุกวัน(จันทร์-ศุกร์) เวลา 08:00-12:00 น.(รับคิวตรวจ 08:00-10:00 น.)

งดให้บริการวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

สำหรับผู้รับบริการนัดหมาย(appointment)

 • สามารถรับบริการได้ทุกวัน(จันทร์-ศุกร์) เวลา 13:00-16:00 น.

งดให้บริการวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 045-511948 ต่อ 1192

 • แพทย์ออกตรวจทุกวันจันทร์ พุธ และพฤหัสบดี เวลา 08:00-12:00 น.

งดให้บริการวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

สำหรับผู้รับบริการใหม่

 • สามารถรับบริการได้วันจันทร์ และพุธ เวลา 08:00-12:00 น.(ทำบัตรได้ถึงเวลา 11:00 น.)

งดให้บริการวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

สำหรับผู้รับบริการนัดหมาย(appointment)

 • สามารถรับบริการได้วันอังคาร พฤหัสบดี และศุกร์ เวลา 08:00-12:00 น.

งดให้บริการวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ในเวลาราชการ

 • สามารถรับบริการได้วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08:00-16:00 น.

นอกเวลาราชการ

 • สามารถรับบริการได้วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 16:00-20:00 น.
 • สามารถรับบริการได้วันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08:00-16:00 น.

หัตถการที่ให้บริการ

 • นวดรักษา
 • ประคบสมุนไพร
 • อบสมุนไพร
 • จ่ายยาสมุนไพร
 • ฝังเข็ม
 • ฟื้นฟูมารดาหลังคลอด (ทับหม้อเกลือ)
 • นวดกระตุ้นน้ำนมมารดาหลังคลอดบุตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 045-511942 ต่อ 6184

เวลาทำการ กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

เวลาเปิดบริการ

 • วันจันทร์ เวลา 13:00-18:00 น.
 • วันพุธ เวลา 16:00-18:00 น.
 • วันพฤหัสบดี เวลา 08:00-12:00 น.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 045-511942 ต่อ 6184

เวลาทำการ คลินิกฝังเข็ม
ห้องพิเศษ
ติดต่องานประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลอำนาจเจริญ 045-511940-48 ต่อ 0
 • ข้าราชการ 200 บาท
 • สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง 30 บาท) 1,000 บาท
 • สิทธิประกันสังคม 1,000 บาท
 • อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ไม่มีค่าใช้จ่าย
 • ผู้ประสบภัยยากรถ (พรบ.) 1,400 บาท
 • รัฐวิสาหกิจ/ชำระเอง 1,400 บาท
อัตราค่าบริการ
ติดต่องานสิทธิบัตรและประกันสังคมโรงพยาบาลอำนาจเจริญ 045-511940-48 ต่อ 1253

อัตราค่าบริการขึ้นอยู่กับสิทธิของผู้รับบริการ

สมัครงาน
ติดต่องานทรัพยากรบุคคลโรงพยาบาลอำนาจเจริญ 045-511940-48 ต่อ 1012,1013 วันและเวลาราชการ 08:00-16:00
สามารถดูได้จากประกาศหน้าเวปไซต์โรงพยาบาลในหัวข้อ ประกาศสรรหาบุคคล