แจ้งเพื่อทราบ! สามารถค้นหาย้อนหลังได้ 1 ปี(365 วัน) นับจากวันปัจจุบัน
หน้าแรกกฎหมายที่เกี่ยวข้องโรงพยาบาลอำนาจเจริญ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องโรงพยาบาลอำนาจเจริญ

ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 จุลสารข่าวสารวินัย ปี 2566 21 มีนาคม 2566
2 (ไฟล์ PDF) เอกสารประกอบคำบรรยาย อบรมวินัย และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบฯ 2566 28 กุมภาพันธ์ 2566
3 คำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ (ล่าสุด 2566) 01 กุมภาพันธ์ 2566
4 หลักเกณฑ์การเรี่ยไร + ระเบียบ นร. การให้หรือรับของขวัญ 01 กุมภาพันธ์ 2566
5 กฏกระทรวงเกี่ยวกับโรงพยาบาลผุ้สูงอายุและโรงพยาบาลส่งเสริมฟื้นฟูผู้สูงอายุ 01 กุมภาพันธ์ 2566
6 พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๕ 14 ธันวาคม 2565
7 กฏหมายสาธารณสุข 02 ธันวาคม 2565