แจ้งเพื่อทราบ! สามารถค้นหาย้อนหลังได้ 1 ปี(365 วัน) นับจากวันปัจจุบัน
หน้าแรกประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา (วัสดุการแพทย์) ถุงมือ Disposable Glove No. S ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 03 ตุลาคม 2566
2 ขายทอดตลาดพัสดุ 18 กันยายน 2566
3 ประกาศประกวดราคาเช่าอุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Firewall) จำนวน 1 ระบบ ระยะเวลา 3 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 กันยายน 2566
4 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาขนย้ายและกำจัดขยะติดเชื้อ จำนวน 140,140 กิโลกรัม 08 กันยายน 2566
5 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี งบประมาณ 2566 (งบดำเนินงาน) ไตรมาสที่ 4 (เดือนก.ค.-ก.ย.2566) 08 กันยายน 2566
6 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี งบประมาณ 2566 (งบลงทุน) ไตรมาสที่ 4 (เดือนก.ค.-ก.ย.2566) 08 กันยายน 2566
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2566 08 กันยายน 2566
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2566 08 กันยายน 2566
9 ร่างประกาศประกวดราคาเช่าอุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Firewall) จำนวน 1 ระบบ ระยะเวลา 3 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05 กันยายน 2566
10 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาขนย้ายและกำจัดขยะติดเชื้อ จำนวน 140,140 กิโลกรัม 01 กันยายน 2566
11 ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา (วัสดุการแพทย์) ก๊าซออกซิเจนเหลว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 29 สิงหาคม 2566
12 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา (วัสดุการแพทย์) ถุงมือ Disposable Glove No. S ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 29 สิงหาคม 2566
13 ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา (วัสดุการแพทย์) ถุงมือยางสำหรับการศัลยกรรม Sterile แบบไม่มีแป้ง จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 29 สิงหาคม 2566
14 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 15 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 สิงหาคม 2566
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการสลายนิ่ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 21 สิงหาคม 2566
16 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2566 16 สิงหาคม 2566
17 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา(วัสดุการแพทย์) ถุงมือยางสำหรับการศัลยกรรม Sterile แบบไม่มีแป้ง จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 16 สิงหาคม 2566
18 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา (วัสดุการแพทย์) ก๊าซออกซิเจนเหลว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 16 สิงหาคม 2566
19 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 15 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 19 กรกฏาคม 2566
20 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการสลายนิ่ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 17 กรกฏาคม 2566
21 ประกาศเผยแพร่แผนการจ้างเหมาขนย้ายและกำจัดขยะติดเชื้อ จำนวน 140,140 กิโลกรัม 10 กรกฏาคม 2566
22 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการสลายนิ่ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 06 กรกฏาคม 2566
23 รายงานผลการดำเนินงาน งบลงทุน ปีงบประมาณ 2566 29 มิถุนายน 2566
24 รายงานผลการดำเนินงาน งบลงทุน ปีงบประมาณ 2566 ไตรมาส 3 29 มิถุนายน 2566
25 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2566 29 มิถุนายน 2566
26 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร ITA เดือนกุมภาพันธ์,มีนาคม,เมษายน และพฤษภาคม 2566 27 มิถุนายน 2566
27 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา (วัสดุการแพทย์) ชุดให้สารน้ำผู้ใหญ่ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 23 มิถุนายน 2566
28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา​ ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่เป็นยา​ กลุ่มยาระบบต่อมไร้ท่อ​ ระบบประสาทส่วนกลาง​ และระบบหัวใจและหลอดเลือด​ จำนวน8รายการ​ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)​ 20 มิถุนายน 2566
29 ประกาศแผยการจัดซื้อจัดจ้างเหมาบริการสลายนิ่ว 15 มิถุนายน 2566
30 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีประมาณ พ.ศ. 2566 15 มิถุนายน 2566
31 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา​ ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่เป็นยา​ กลุ่มยาหยอดยา, วัคซีน, วิตามินและเกลือแร่​ และอื่นๆ​ จำนวน6รายการ​ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)​ 15 มิถุนายน 2566
32 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 15 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 มิถุนายน 2566
33 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2566 09 มิถุนายน 2566
34 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่เป็นยา​ กลุ่มสารน้ำและสารละลายให้ทางหลอดเลือดดำและน้ำยาล้างไตทางช่องท้องแบบต่อเนื่อง​ จำนวน6รายการ 06 มิถุนายน 2566
35 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา (วัสดุการแพทย์) สำลีก้อน ขนาด 0.35 กรัม ซุบแอลกอฮอล์ (8 - 10 ก้อน/แผง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 06 มิถุนายน 2566
36 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติแยกเชื้อและทดสอบความไวต่อยา จำนวน 2 รายการ ระยะเวลา 3 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 06 มิถุนายน 2566
37 ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาซื้อขาย ครุภัณฑ์การแพทย์ กล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ ชนิดวีดิทัศน์แบบคมชัดสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 พฤษภาคม 2566
38 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ระดับน้ำตาลสะสม HBA1C จำนวน 1 เครื่อง พร้อมน้ำยาตรวจวิเคราะห์ ระยะเวลา 3 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 22 พฤษภาคม 2566
39 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ชันสูตร) แถบตรวจน้ำตาลในเลือด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 พฤษภาคม 2566
40 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา (วัสดุการแพทย์) ก๊าซออกซิเจนเหลว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 18 พฤษภาคม 2566
41 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา (วัสดุการแพทย์) ถุงมือ Disposable Glove No. S ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 18 พฤษภาคม 2566
42 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา (วัสดุการแพทย์) Attest Super Rapid ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 18 พฤษภาคม 2566
43 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ชันสูตร) Blood gas ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 18 พฤษภาคม 2566
44 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ กล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ ชนิดวีดิทัศน์แบบคมชัดสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 พฤษภาคม 2566
45 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2566 09 พฤษภาคม 2566
46 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ กล้องส่องตรวจลำใส้ใหญ่ ชนิดวีดิทัศน์แบบคมชัดสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 27 เมษายน 2566
47 ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ระดับน้ำตาลสะสม HBA1C จำนวน 1 เครื่อง พร้อมน้ำยาตรวจวิเคราะห์ ระยะเวลา 3 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 20 เมษายน 2566
48 ประกาศประกวดราคาดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา (วัสดุการแพทย์) สำลีก้อน ขนาด 0.35 กรัม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 20 เมษายน 2566
49 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา (วัสดุการแพทย์) Attest Super Rapid ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 20 เมษายน 2566
50 ประกาศประกวดราคาวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ชันสูตร) Blood gas ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 20 เมษายน 2566
51 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ กล้องส่องตรวจลำใส้ใหญ่ ชนิดวีดิทัศน์แบบคมชัดสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 05 เมษายน 2566
52 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ กล้องส่องตรวจลำใส้ใหญ่ ชนิดวีดิทัศน์แบบคมชัดสูง) 03 เมษายน 2566
53 ประกาศแผนอนุมัติจัดซื่อจัดจ้างยา (ปรับแผนปีงบ66) 31 มีนาคม 2566
54 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 15 รายการ) 30 มีนาคม 2566
55 ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่เป็นยา จำนวน 8 รายการ 29 มีนาคม 2566
56 ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่เป็นยา กลุ่มยาหยอดยา, วัคซีน, วิตามินและเกลือแร่ และอื่นๆ จำนวน ๖ รายการ 24 มีนาคม 2566
57 ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่เป็นยา กลุ่มสารน้ำและสารละลายให้ทางหลอดเลือดดำและน้ำยาล้างไตทางช่องท้องแบบต่อเนื่อง จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 มีนาคม 2566
58 ร่าง ประกาศประกวดราคาจัดซื้อซื้อเวชภัณฑ์ที่เป็นยา กลุ่มยาระบบต่อมไร้ท่อ ระบบประสาทส่วนกลาง และระบบหัวใจและหลอดเลือด จำนวน ๘ รายการ 23 มีนาคม 2566
59 แผนจัดซื้อดวชภัณฑ์ที่เป็นยา​ กลุ่มยาระบบต่อมไร้ท่อ​ ระบบประสาทส่วนกลาง​ และระบบหัวใจและหลอดเลือด​ จำนวน8รายการ​ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์​ (e-bidding) 23 มีนาคม 2566
60 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา​ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่เป็นยา​ กลุ่มยาปฏิชีวนะ​ จำนวน5รายการ​ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์​ (e-bidding)​ 22 มีนาคม 2566
61 ประกาศยกเลิกการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเวขภัณฑ์ที่เป็นยา​ กลุ่มยาปฏิชีวนะ​ จำนวน​ 5​ รายการ​ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์​ (e-bidding) 22 มีนาคม 2566
62 ร่างประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่เป็นยา กลุ่มสารน้ำและสารละลายให้ทางหลอดเลือดดำและน้ำยาล้างไตทางช่องท้องแบบต่อเนื่อง จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 มีนาคม 2566
63 ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา (วัสดุการแพทย์) ก๊าซออกซิเจนเหลว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 22 มีนาคม 2566
64 ร่างประกาศประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา (วัสดุการแพทย์) Attest Super Rapid ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 22 มีนาคม 2566
65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ชันสูตร) Blood Bag จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 22 มีนาคม 2566
66 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ชันสูตร) Blood gas ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 22 มีนาคม 2566
67 ร่างประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ระดับน้ำตาลสะสม HBA1C จำนวน 1 เครื่อง พร้อมน้ำยาตรวจวิเคราะห์ ระยะเวลา 3 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 22 มีนาคม 2566
68 ร่างประกาศประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา (วัสดุการแพทย์) สำลีก้อน ขนาด 0.35 กรัม ซุบแอลกอฮอล์ (8 - 10 ก้อน/แผง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 22 มีนาคม 2566
69 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา (วัสดุการแพทย์) ถุงมือยางสำหรับการศัลยกรรม Sterile แบบไม่มีแป้ง จำนวน 2 รายการ 22 มีนาคม 2566
70 รายงานผลการดำเนินงาน งบลงทุน ปีงบประมาณ 2566 ไตรมาส.2 22 มีนาคม 2566
71 รายงานผลการดำเนินงาน งบดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2566 ไตรมาส 2 22 มีนาคม 2566
72 สรุปผลกรดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2566 22 มีนาคม 2566
73 ประกาศขายทอดตลาดต้นประดู่ (ไม้หวงห้าม) จำนวน 2 ต้น 20 มีนาคม 2566
74 ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่เป็นยา กลุ่มยาหยอดยา, วัคซีน, วิตามินและเกลือแร่ และอื่นๆ จำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 มีนาคม 2566
75 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 มีนาคม 2566
76 ประกาศแผนการเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ระดับน้ำตาลสะสม HBA1C จำนวน 1 เครื่อง พร้อมน้ำยาตรวจวิเคราะห์ ระยะเวลา 3 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 09 มีนาคม 2566
77 ประกาศแผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา (วัสดุการแพทย์) สำลีก้อน ขนาด 0.35 กรัม ซุบแอลกอฮอล์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) (8 - 10 ก้อน/แผง) 09 มีนาคม 2566
78 ประกาศแผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา (วัสดุการแพทย์) Attest Super Rapid ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09 มีนาคม 2566
79 ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติแยกเชื้อและทดสอบความไวต่อยา จำนวน 2 รายการ ระยะเวลา 3 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09 มีนาคม 2566
80 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจ้างในรอบเดือน มกราคม 2566 01 มีนาคม 2566
81 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2565 01 มีนาคม 2566
82 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาในรอบเดือน มกราคม 2566 20 กุมภาพันธ์ 2566
83 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาในรอบเดือน ธันวาคม 2565 20 กุมภาพันธ์ 2566
84 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาในรอบเดือน ตุลาคม 2565 20 กุมภาพันธ์ 2566
85 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการเครื่อง X-Ray แบบแขวนเพดาน ขนาดไม่น้อยกว่า 640 mA ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09 กุมภาพันธ์ 2566
86 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ชันสูตร) ชุดตรวจการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (COVID 19) ชนิดตรวจหาแอนติเจน โดยวิธี Rapid Test ชนิด Home Use ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 08 กุมภาพันธ์ 2566
87 ร่างประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติแยกเชื้อและทดสอบความไวต่อยา จำนวน 2 รายการ ระยะเวลา 3 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 08 กุมภาพันธ์ 2566
88 ประกาศร่างประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ชันสูตร) Blood gas 02 กุมภาพันธ์ 2566
89 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 มกราคม 2566
90 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติแยกเชื้อและทดสอบความไวต่อยา จำนวน 2 รายการ ระยะเวลา 3 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 26 มกราคม 2566
91 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ชันสูตร) Blood Bag จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 26 มกราคม 2566
92 ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา (วัสดุการแพทย์) ก๊าซออกซิเจนเหลว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 26 มกราคม 2566
93 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์(ชันสูตร) ชุดตรวจการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (COVID 19) ชนิดตรวจหาแอนติเจน โดยวิธี Rapid Test ชนิด Home Useด้วยวิธีE-bidding 26 มกราคม 2566
94 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ชันสูตร) แถบตรวจน้ำตาลในเลือด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 26 มกราคม 2566
95 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการเครื่อง X-Ray แบบแขวนเพดาน ขนาดไม่น้อยกว่า 640 mA ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 มกราคม 2566
96 ร่างประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 มกราคม 2566
97 ประกาศแผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา กลุ่มยาระบบต่อมไร้ท่อ, ระบบประสาทส่วนกลาง และระบบหัวใจและหลอดเลือด จำนวน 8 รายการ 19 มกราคม 2566
98 ประกาศแผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา กลุ่มยาหยอดยา, วัคซีน, วิตามินและเกลือแร่ และอื่นๆ จำนวน 6 รายการ 19 มกราคม 2566
99 ประกาศยกเลิกประกวดราคายา กลุ่มยาหยอดยา, วัคซีน, วิตามินและเกลือแร่ และอื่นๆ จำนวน 6 รายการ 19 มกราคม 2566
100 ประกาศยกเลิกประกวดราคายา กลุ่มยาระบบต่อมไร้ท่อ, ระบบประสาทส่วนกลาง และระบบหัวใจและหลอดเลือด จำนวน 8 รายการ 19 มกราคม 2566
101 ประกาศแผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ชันสูตร) Blood gas 17 มกราคม 2566
102 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (จ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม) 16 มกราคม 2566
103 ร่างประกวดราคาจ้างเหมาบริการเครื่อง X-Ray แบบแขวนเพดาน ขนาดไม่น้อยกว่า 640 mA ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 มกราคม 2566
104 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา (วัสดุการแพทย์) เลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่ม แบบพับได้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 มกราคม 2566
105 ประกาศร่างประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ชันสูตร) Blood Bag จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 10 มกราคม 2566
106 ประกาศร่างประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ชันสูตร) แถบตรวจน้ำตาลในเลือด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 10 มกราคม 2566
107 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รถนั่งคนพิการแบบขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้า ชนิดพับไม่ได้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 09 มกราคม 2566
108 ประกาศร่างเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา (วัสดุการแพทย์) ก๊าซออกซิเจนเหลว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 09 มกราคม 2566
109 ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่เป็นยา กลุ่มยาปฏิชีวนะ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06 มกราคม 2566
110 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ชันสูตร) แถบตรวจน้ำตาลในเลือด 05 มกราคม 2566
111 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ชันสูตร) Blood Bag จำนวน 3 รายการ 05 มกราคม 2566
112 ร่างประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่เป็นยา กลุ่มยาปฏิชีวนะ จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 ธันวาคม 2565
113 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องพิมพ์เอกสาร จำนวน 60 เครื่อง ระยะเวลา 3 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 ธันวาคม 2565
114 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา (วัสดุการแพทย์) ก๊าซออกซิเจนเหลว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 27 ธันวาคม 2565
115 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องอ่านสารเคมีในปัสสาวะอัตโนมัติพร้อมแถบทดสอบสารเคมีในปัสสาวะ ชนิด 10 แถบ (Automate Urine Analysis) ระยะเวลา 3 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 23 ธันวาคม 2565
116 แก้ไขคประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ทางธนาคารเลือดอัตโนมัติ (Automate Gel Cross Matching) จำนวน 1 เครื่อง พร้อมน้ำยาตรวจวิเคราะห์ ระยะเวลา 3 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 23 ธันวาคม 2565
117 ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาบริการสลายนิ่ว จำนวน 250 ราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 ธันวาคม 2565
118 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2565 22 ธันวาคม 2565
119 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2565 22 ธันวาคม 2565
120 รายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565 22 ธันวาคม 2565
121 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 1 เครื่อง ระยะเวลา 3 ปี 20 ธันวาคม 2565
122 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รถนั่งคนพิการแบบขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้า ชนิดพับไม่ได้ 19 ธันวาคม 2565
123 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการระบบน้ำบริสุทธิ์สำหรับเครื่องไตเทียม จำนวน 1 ระบบ (16 เตียง) ระยะเวลา 3 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 ธันวาคม 2565
124 ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพัสดุ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 576 ตารางเมตร โรงพยาบาลอำนาจเจริญฯ 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 ธันวาคม 2565
125 ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารตรวจและเก็บศพ เป็นอาคาร คสล.1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 252 ตารางเมตร โรงพยาบาลอำนาจเจริญฯ 1 หลังด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 ธันวาคม 2565
126 ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา (วัสดุการแพทย์) เลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่ม แบบพับได้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 ธันวาคม 2565
127 ร่างประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่เป็นยา กลุ่มยาปฏิชีวนะ จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 ธันวาคม 2565
128 ร่างประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่เป็นยา กลุ่มยาระบบต่อมไร้ท่อ, ระบบประสาทส่วนกลาง และระบบหัวใจและหลอดเลือด จำนวน ๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 ธันวาคม 2565
129 ร่างประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่เป็นยา กลุ่มยาหยอดยา, วัคซีน, วิตามินและเกลือแร่ และอื่นๆ จำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 ธันวาคม 2565
130 ร่างประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่เป็นยา กลุ่มสารน้ำและสารละลายให้ทางหลอดเลือดดำ, และน้ำยาล้างไตทางช่องท้องแบบต่อเนื่อง จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 ธันวาคม 2565
131 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับต้น/ชำนาญการพิเศษ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 100 ตารางเมตร โรงพยาบาลอำนาจเจริญฯ 1 หลัง 13 ธันวาคม 2565
132 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา (วัสดุการแพทย์) เลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่ม แบบพับได้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06 ธันวาคม 2565
133 ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องพิมพ์เอกสาร จำนวน 60 เครื่อง ระยะเวลา 3 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06 ธันวาคม 2565
134 ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 1 เครื่อง ระยะเวลา 3 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06 ธันวาคม 2565
135 ประกาศร่างประกวดราคาครุภัณฑ์การแพทย์ รถนั่งคนพิการแบบขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้า ชนิดพับไม่ได้ 06 ธันวาคม 2565
136 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการระบบน้ำบริสุทธิ์สำหรับเครื่อง ไตเทียม จำนวน 1 ระบบ (16 เตียง) 06 ธันวาคม 2565
137 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่เป็นยาประจำเดือนพฤศจิกายน2565 30 พฤศจิกายน 2565
138 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่ม แบบพับได้) 30 พฤศจิกายน 2565
139 ร่างประกาศเช่าและร่างเอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ขำนวน 1 เครื่อง ระยะเวลา 3 ปี 29 พฤศจิกายน 2565
140 ประกาศร่างประกวดราคาจ้างเหมาบริการระบบน้ำบริสุทธิ์สำหรับเครื่อง ไตเทียม จำนวน 1 ระบบ (16 เตียง) 29 พฤศจิกายน 2565
141 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2566 25 พฤศจิกายน 2565
142 ประกาศแผนการจัดซื้อวัสดุทันตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 25 พฤศจิกายน 2565
143 ประกาศแผนการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2566 25 พฤศจิกายน 2565
144 ประกาศแผนการจัดซื้อวัสดุทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2566 25 พฤศจิกายน 2565
145 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2565 25 พฤศจิกายน 2565
146 ประกาศแผนการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 1 เครื่อง ระยะเวลา 3 ปี 22 พฤศจิกายน 2565
147 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาสลายนิ่ว 22 พฤศจิกายน 2565
148 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รถนั่งคนพิการแบบขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้า ชนิดพับไม่ได้ จำนวน 13 คัน 22 พฤศจิกายน 2565
149 ประกาศแผนการจัดจ้างเหมาบริการระบบน้ำบริสุทธิ์สำหรับเครื่องไตเทียม จำนวน 1 ระบบ (16 เตียง) 22 พฤศจิกายน 2565
150 ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 1 คัน 22 พฤศจิกายน 2565
151 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพัสดุ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 576 ตารางเมตร โรงพยาบาลอำนาจเจริญ ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 1 หลัง ด้วยวิธีการประกวดราคา 21 พฤศจิกายน 2565
152 ประกาศประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างอาคารตรวจและเก็บศพ เป็นอาคาร คสล.1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 252 ตารางเมตร โรงพยาบาลอำนาจเจริญ ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 1 หลัง ด้วยวิธีการประกวดราคา 21 พฤศจิกายน 2565
153 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับต้น/ชำนาญการพิเศษ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 100 ตารางเมตร 1 หลัง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 พฤศจิกายน 2565
154 ร่างประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องพิมพ์เอกสาร จำนวน 60 เครื่อง ระยะเวลา 3 ปี ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 พฤศจิกายน 2565
155 ประกาศประกวดเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ทางธนาคารเลือดอัตโนมัติ (Automate Gel Cross Matching) ระยะเวลา 3 ปี 18 พฤศจิกายน 2565
156 ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องอ่านสารเคมีในปัสสาวะอัตโนมัติพร้อมแถบทดสอบสารเคมีในปัสสาวะ ชนิด 10 แถบ (Automate Urine Analysis) ระยะเวลา 3 ปี 18 พฤศจิกายน 2565
157 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เวชภัณฑ์ที่เป็นยา กลุ่มยาระบบต่อมไร้ท่อ, ระบบประสาทส่วนกลาง และระบบหัวใจและหลอดเลือด จำนวน 8 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2566 18 พฤศจิกายน 2565
158 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง เวชภัณฑ์ที่เป็นยา กลุ่มยาระบบต่อมไร้ท่อ, ระบบประสาทส่วนกลาง และระบบหัวใจและหลอดเลือด จำนวน 8 รายการ 17 พฤศจิกายน 2565
159 ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง กลุ่มยาระบบต่อมไร้ท่อ, ระบบประสาทส่วนกลาง และระบบหัวใจและหลอดเลือด จำนวน 9 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 17 พฤศจิกายน 2565
160 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เช่าเครื่องพิมพ์เอกสาร จำนวน 60 เครื่อง ระยะเวลา 3 ปี) 16 พฤศจิกายน 2565
161 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจรังสีวินิจฉัยโรคด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT SCAN) ไม่น้อยกว่าจำนวน ๗,๕๐๐ ครั้ง/ปี และชุดรับและแปลงสัญญาณระบบเอกซเรย์เป็นดิจิตอลฯ 14 พฤศจิกายน 2565
162 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับต้น/ชำนาญการพิเศษ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 100 ตารางเมตร โรงพยาบาลอำนาจเจริญ 1 หลัง (e-bidding) 11 พฤศจิกายน 2565
163 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพัสดุ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 576 ตารางเมตร โรงพยาบาลอำนาจเจริญ ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 1 หลัง (e-bidding) 11 พฤศจิกายน 2565
164 ร่างประกาศประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างอาคารตรวจและเก็บศพ เป็นอาคาร คสล.1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 252 ตารางเมตร โรงพยาบาลอำนาจเจริญ ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 1 หลัง (e-bidding) 11 พฤศจิกายน 2565
165 ประกาศเผยแพร่แผนการเช่าระบบน้ำบริสุทธิ์สำหรับเครื่องไตเทียม จำนวน 1 ระบบ (16 เตียง) 03 พฤศจิกายน 2565
166 ประกาศร่างประกวดราคาจ้างเหมาบริการสลายนิ่ว 03 พฤศจิกายน 2565
167 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เวชภัณฑ์ที่เป็นยา กลุ่มยาปฏิชีวนะ จำนวน 5 รายการ 02 พฤศจิกายน 2565
168 แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา(สารเคมี) ประจำปีงบประมาณ 2566 02 พฤศจิกายน 2565
169 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่เป็นยาประจำเดือนกันยายน2565 31 ตุลาคม 2565
170 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่เป็นยาประจำเดือนสิงหาคม2565 31 ตุลาคม 2565
171 ประกาศจังหวัด เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 เวชภัณฑ์ยา จำนวน 5 รายการ 28 ตุลาคม 2565
172 ประกาศจังหวัด เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 เวชภัณฑ์ยา จำนวน 6 รายการ 27 ตุลาคม 2565
173 ประกาศจังหวัด เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 เวชภัณฑ์ยา จำนวน 9 รายการ 27 ตุลาคม 2565
174 ประกาศจังหวัด เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 เวชภัณฑ์ยา จำนวน 4 รายการ 27 ตุลาคม 2565
175 ประกาศแผนการจ้างเหมาบริการสลายนิ่ว 21 ตุลาคม 2565
176 ประกาศร่างประกวดราคาเช่าเครื่องอ่านสารเคมีในปัสสาวะอัตโนมัติพร้อมแถบทดสอบสารเคมีในปัสสาวะ ชนิด 10 แถบ (Automate Urine Analysis) ระยะเวลา 3 ปี 20 ตุลาคม 2565
177 ประกาศร่างประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ทางธนาคารเลือดอัตโนมัติ (Automate Gel Cross Matching) ระยะเวลา 3 ปี 20 ตุลาคม 2565
178 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานจอดรถหน้าอาคารเฉลิม- พระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,183 ตารางเมตร จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 ตุลาคม 2565
179 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเช่าเครื่องอ่านสารเคมีในปัสสาวะอัตโนมัติพร้อมแถบทดสอบสารเคมีในปัสสาวะ ชนิด 10 แถบ (Automate Urine Analysis) ระยะเวลา 3 ปี 12 ตุลาคม 2565
180 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ทางธนาคารเลือดอัตโนมัติ (Automate Gel Cross Matching) ระยะเวลา 3 ปี 12 ตุลาคม 2565