แจ้งเพื่อทราบ! สามารถค้นหาย้อนหลังได้ 1 ปี(365 วัน) นับจากวันปัจจุบัน
หน้าแรกประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่เป็นยา กลุ่มยาหยอดยา, วัคซีน, วิตามินและเกลือแร่ และอื่นๆ จำนวน ๖ รายการ 24 มีนาคม 2566
2 ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่เป็นยา กลุ่มสารน้ำและสารละลายให้ทางหลอดเลือดดำและน้ำยาล้างไตทางช่องท้องแบบต่อเนื่อง จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 มีนาคม 2566
3 ร่าง ประกาศประกวดราคาจัดซื้อซื้อเวชภัณฑ์ที่เป็นยา กลุ่มยาระบบต่อมไร้ท่อ ระบบประสาทส่วนกลาง และระบบหัวใจและหลอดเลือด จำนวน ๘ รายการ 23 มีนาคม 2566
4 แผนจัดซื้อดวชภัณฑ์ที่เป็นยา​ กลุ่มยาระบบต่อมไร้ท่อ​ ระบบประสาทส่วนกลาง​ และระบบหัวใจและหลอดเลือด​ จำนวน8รายการ​ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์​ (e-bidding) 23 มีนาคม 2566
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา​ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่เป็นยา​ กลุ่มยาปฏิชีวนะ​ จำนวน5รายการ​ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์​ (e-bidding)​ 22 มีนาคม 2566
6 ประกาศยกเลิกการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเวขภัณฑ์ที่เป็นยา​ กลุ่มยาปฏิชีวนะ​ จำนวน​ 5​ รายการ​ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์​ (e-bidding) 22 มีนาคม 2566
7 ร่างประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่เป็นยา กลุ่มสารน้ำและสารละลายให้ทางหลอดเลือดดำและน้ำยาล้างไตทางช่องท้องแบบต่อเนื่อง จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 มีนาคม 2566
8 ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา (วัสดุการแพทย์) ก๊าซออกซิเจนเหลว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 22 มีนาคม 2566
9 ร่างประกาศประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา (วัสดุการแพทย์) Attest Super Rapid ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 22 มีนาคม 2566
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ชันสูตร) Blood Bag จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 22 มีนาคม 2566
11 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ชันสูตร) Blood gas ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 22 มีนาคม 2566
12 ร่างประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ระดับน้ำตาลสะสม HBA1C จำนวน 1 เครื่อง พร้อมน้ำยาตรวจวิเคราะห์ ระยะเวลา 3 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 22 มีนาคม 2566
13 ร่างประกาศประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา (วัสดุการแพทย์) สำลีก้อน ขนาด 0.35 กรัม ซุบแอลกอฮอล์ (8 - 10 ก้อน/แผง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 22 มีนาคม 2566
14 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา (วัสดุการแพทย์) ถุงมือยางสำหรับการศัลยกรรม Sterile แบบไม่มีแป้ง จำนวน 2 รายการ 22 มีนาคม 2566
15 รายงานผลการดำเนินงาน งบลงทุน ปีงบประมาณ 2566 ไตรมาส.2 22 มีนาคม 2566
16 รายงานผลการดำเนินงาน งบดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2566 ไตรมาส 2 22 มีนาคม 2566
17 สรุปผลกรดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2566 22 มีนาคม 2566
18 ประกาศขายทอดตลาดต้นประดู่ (ไม้หวงห้าม) จำนวน 2 ต้น 20 มีนาคม 2566
19 ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่เป็นยา กลุ่มยาหยอดยา, วัคซีน, วิตามินและเกลือแร่ และอื่นๆ จำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 มีนาคม 2566
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 มีนาคม 2566
21 ประกาศแผนการเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ระดับน้ำตาลสะสม HBA1C จำนวน 1 เครื่อง พร้อมน้ำยาตรวจวิเคราะห์ ระยะเวลา 3 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 09 มีนาคม 2566
22 ประกาศแผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา (วัสดุการแพทย์) สำลีก้อน ขนาด 0.35 กรัม ซุบแอลกอฮอล์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) (8 - 10 ก้อน/แผง) 09 มีนาคม 2566
23 ประกาศแผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา (วัสดุการแพทย์) Attest Super Rapid ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09 มีนาคม 2566
24 ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติแยกเชื้อและทดสอบความไวต่อยา จำนวน 2 รายการ ระยะเวลา 3 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09 มีนาคม 2566
25 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจ้างในรอบเดือน มกราคม 2566 01 มีนาคม 2566
26 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2565 01 มีนาคม 2566
27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการเครื่อง X-Ray แบบแขวนเพดาน ขนาดไม่น้อยกว่า 640 mA ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09 กุมภาพันธ์ 2566
28 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ชันสูตร) ชุดตรวจการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (COVID 19) ชนิดตรวจหาแอนติเจน โดยวิธี Rapid Test ชนิด Home Use ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 08 กุมภาพันธ์ 2566
29 ร่างประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติแยกเชื้อและทดสอบความไวต่อยา จำนวน 2 รายการ ระยะเวลา 3 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 08 กุมภาพันธ์ 2566
30 ประกาศร่างประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ชันสูตร) Blood gas 02 กุมภาพันธ์ 2566
31 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 มกราคม 2566
32 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติแยกเชื้อและทดสอบความไวต่อยา จำนวน 2 รายการ ระยะเวลา 3 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 26 มกราคม 2566
33 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ชันสูตร) Blood Bag จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 26 มกราคม 2566
34 ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา (วัสดุการแพทย์) ก๊าซออกซิเจนเหลว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 26 มกราคม 2566
35 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์(ชันสูตร) ชุดตรวจการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (COVID 19) ชนิดตรวจหาแอนติเจน โดยวิธี Rapid Test ชนิด Home Useด้วยวิธีE-bidding 26 มกราคม 2566
36 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ชันสูตร) แถบตรวจน้ำตาลในเลือด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 26 มกราคม 2566
37 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการเครื่อง X-Ray แบบแขวนเพดาน ขนาดไม่น้อยกว่า 640 mA ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 มกราคม 2566
38 ร่างประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 มกราคม 2566
39 ประกาศแผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา กลุ่มยาระบบต่อมไร้ท่อ, ระบบประสาทส่วนกลาง และระบบหัวใจและหลอดเลือด จำนวน 8 รายการ 19 มกราคม 2566
40 ประกาศแผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา กลุ่มยาหยอดยา, วัคซีน, วิตามินและเกลือแร่ และอื่นๆ จำนวน 6 รายการ 19 มกราคม 2566
41 ประกาศยกเลิกประกวดราคายา กลุ่มยาหยอดยา, วัคซีน, วิตามินและเกลือแร่ และอื่นๆ จำนวน 6 รายการ 19 มกราคม 2566
42 ประกาศยกเลิกประกวดราคายา กลุ่มยาระบบต่อมไร้ท่อ, ระบบประสาทส่วนกลาง และระบบหัวใจและหลอดเลือด จำนวน 8 รายการ 19 มกราคม 2566
43 ประกาศแผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ชันสูตร) Blood gas 17 มกราคม 2566
44 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (จ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม) 16 มกราคม 2566
45 ร่างประกวดราคาจ้างเหมาบริการเครื่อง X-Ray แบบแขวนเพดาน ขนาดไม่น้อยกว่า 640 mA ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 มกราคม 2566
46 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา (วัสดุการแพทย์) เลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่ม แบบพับได้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 มกราคม 2566
47 ประกาศร่างประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ชันสูตร) Blood Bag จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 10 มกราคม 2566
48 ประกาศร่างประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ชันสูตร) แถบตรวจน้ำตาลในเลือด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 10 มกราคม 2566
49 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รถนั่งคนพิการแบบขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้า ชนิดพับไม่ได้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 09 มกราคม 2566
50 ประกาศร่างเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา (วัสดุการแพทย์) ก๊าซออกซิเจนเหลว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 09 มกราคม 2566
51 ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่เป็นยา กลุ่มยาปฏิชีวนะ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06 มกราคม 2566
52 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ชันสูตร) แถบตรวจน้ำตาลในเลือด 05 มกราคม 2566
53 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ชันสูตร) Blood Bag จำนวน 3 รายการ 05 มกราคม 2566
54 ร่างประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่เป็นยา กลุ่มยาปฏิชีวนะ จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 ธันวาคม 2565
55 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องพิมพ์เอกสาร จำนวน 60 เครื่อง ระยะเวลา 3 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 ธันวาคม 2565
56 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา (วัสดุการแพทย์) ก๊าซออกซิเจนเหลว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 27 ธันวาคม 2565
57 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องอ่านสารเคมีในปัสสาวะอัตโนมัติพร้อมแถบทดสอบสารเคมีในปัสสาวะ ชนิด 10 แถบ (Automate Urine Analysis) ระยะเวลา 3 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 23 ธันวาคม 2565
58 แก้ไขคประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ทางธนาคารเลือดอัตโนมัติ (Automate Gel Cross Matching) จำนวน 1 เครื่อง พร้อมน้ำยาตรวจวิเคราะห์ ระยะเวลา 3 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 23 ธันวาคม 2565
59 ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาบริการสลายนิ่ว จำนวน 250 ราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 ธันวาคม 2565
60 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2565 22 ธันวาคม 2565
61 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2565 22 ธันวาคม 2565
62 รายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565 22 ธันวาคม 2565
63 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 1 เครื่อง ระยะเวลา 3 ปี 20 ธันวาคม 2565
64 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รถนั่งคนพิการแบบขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้า ชนิดพับไม่ได้ 19 ธันวาคม 2565
65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการระบบน้ำบริสุทธิ์สำหรับเครื่องไตเทียม จำนวน 1 ระบบ (16 เตียง) ระยะเวลา 3 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 ธันวาคม 2565
66 ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพัสดุ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 576 ตารางเมตร โรงพยาบาลอำนาจเจริญฯ 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 ธันวาคม 2565
67 ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารตรวจและเก็บศพ เป็นอาคาร คสล.1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 252 ตารางเมตร โรงพยาบาลอำนาจเจริญฯ 1 หลังด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 ธันวาคม 2565
68 ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา (วัสดุการแพทย์) เลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่ม แบบพับได้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 ธันวาคม 2565
69 ร่างประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่เป็นยา กลุ่มยาปฏิชีวนะ จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 ธันวาคม 2565
70 ร่างประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่เป็นยา กลุ่มยาระบบต่อมไร้ท่อ, ระบบประสาทส่วนกลาง และระบบหัวใจและหลอดเลือด จำนวน ๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 ธันวาคม 2565
71 ร่างประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่เป็นยา กลุ่มยาหยอดยา, วัคซีน, วิตามินและเกลือแร่ และอื่นๆ จำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 ธันวาคม 2565
72 ร่างประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่เป็นยา กลุ่มสารน้ำและสารละลายให้ทางหลอดเลือดดำ, และน้ำยาล้างไตทางช่องท้องแบบต่อเนื่อง จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 ธันวาคม 2565
73 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับต้น/ชำนาญการพิเศษ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 100 ตารางเมตร โรงพยาบาลอำนาจเจริญฯ 1 หลัง 13 ธันวาคม 2565
74 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา (วัสดุการแพทย์) เลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่ม แบบพับได้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06 ธันวาคม 2565
75 ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องพิมพ์เอกสาร จำนวน 60 เครื่อง ระยะเวลา 3 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06 ธันวาคม 2565
76 ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 1 เครื่อง ระยะเวลา 3 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06 ธันวาคม 2565
77 ประกาศร่างประกวดราคาครุภัณฑ์การแพทย์ รถนั่งคนพิการแบบขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้า ชนิดพับไม่ได้ 06 ธันวาคม 2565
78 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการระบบน้ำบริสุทธิ์สำหรับเครื่อง ไตเทียม จำนวน 1 ระบบ (16 เตียง) 06 ธันวาคม 2565
79 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่เป็นยาประจำเดือนพฤศจิกายน2565 30 พฤศจิกายน 2565
80 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่ม แบบพับได้) 30 พฤศจิกายน 2565
81 ร่างประกาศเช่าและร่างเอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ขำนวน 1 เครื่อง ระยะเวลา 3 ปี 29 พฤศจิกายน 2565
82 ประกาศร่างประกวดราคาจ้างเหมาบริการระบบน้ำบริสุทธิ์สำหรับเครื่อง ไตเทียม จำนวน 1 ระบบ (16 เตียง) 29 พฤศจิกายน 2565
83 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2566 25 พฤศจิกายน 2565
84 ประกาศแผนการจัดซื้อวัสดุทันตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 25 พฤศจิกายน 2565
85 ประกาศแผนการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2566 25 พฤศจิกายน 2565
86 ประกาศแผนการจัดซื้อวัสดุทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2566 25 พฤศจิกายน 2565
87 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2565 25 พฤศจิกายน 2565
88 ประกาศแผนการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 1 เครื่อง ระยะเวลา 3 ปี 22 พฤศจิกายน 2565
89 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาสลายนิ่ว 22 พฤศจิกายน 2565
90 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รถนั่งคนพิการแบบขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้า ชนิดพับไม่ได้ จำนวน 13 คัน 22 พฤศจิกายน 2565
91 ประกาศแผนการจัดจ้างเหมาบริการระบบน้ำบริสุทธิ์สำหรับเครื่องไตเทียม จำนวน 1 ระบบ (16 เตียง) 22 พฤศจิกายน 2565
92 ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 1 คัน 22 พฤศจิกายน 2565
93 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพัสดุ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 576 ตารางเมตร โรงพยาบาลอำนาจเจริญ ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 1 หลัง ด้วยวิธีการประกวดราคา 21 พฤศจิกายน 2565
94 ประกาศประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างอาคารตรวจและเก็บศพ เป็นอาคาร คสล.1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 252 ตารางเมตร โรงพยาบาลอำนาจเจริญ ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 1 หลัง ด้วยวิธีการประกวดราคา 21 พฤศจิกายน 2565
95 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับต้น/ชำนาญการพิเศษ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 100 ตารางเมตร 1 หลัง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 พฤศจิกายน 2565
96 ร่างประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องพิมพ์เอกสาร จำนวน 60 เครื่อง ระยะเวลา 3 ปี ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 พฤศจิกายน 2565
97 ประกาศประกวดเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ทางธนาคารเลือดอัตโนมัติ (Automate Gel Cross Matching) ระยะเวลา 3 ปี 18 พฤศจิกายน 2565
98 ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องอ่านสารเคมีในปัสสาวะอัตโนมัติพร้อมแถบทดสอบสารเคมีในปัสสาวะ ชนิด 10 แถบ (Automate Urine Analysis) ระยะเวลา 3 ปี 18 พฤศจิกายน 2565
99 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เวชภัณฑ์ที่เป็นยา กลุ่มยาระบบต่อมไร้ท่อ, ระบบประสาทส่วนกลาง และระบบหัวใจและหลอดเลือด จำนวน 8 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2566 18 พฤศจิกายน 2565
100 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง เวชภัณฑ์ที่เป็นยา กลุ่มยาระบบต่อมไร้ท่อ, ระบบประสาทส่วนกลาง และระบบหัวใจและหลอดเลือด จำนวน 8 รายการ 17 พฤศจิกายน 2565
101 ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง กลุ่มยาระบบต่อมไร้ท่อ, ระบบประสาทส่วนกลาง และระบบหัวใจและหลอดเลือด จำนวน 9 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 17 พฤศจิกายน 2565
102 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เช่าเครื่องพิมพ์เอกสาร จำนวน 60 เครื่อง ระยะเวลา 3 ปี) 16 พฤศจิกายน 2565
103 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจรังสีวินิจฉัยโรคด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT SCAN) ไม่น้อยกว่าจำนวน ๗,๕๐๐ ครั้ง/ปี และชุดรับและแปลงสัญญาณระบบเอกซเรย์เป็นดิจิตอลฯ 14 พฤศจิกายน 2565
104 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับต้น/ชำนาญการพิเศษ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 100 ตารางเมตร โรงพยาบาลอำนาจเจริญ 1 หลัง (e-bidding) 11 พฤศจิกายน 2565
105 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพัสดุ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 576 ตารางเมตร โรงพยาบาลอำนาจเจริญ ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 1 หลัง (e-bidding) 11 พฤศจิกายน 2565
106 ร่างประกาศประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างอาคารตรวจและเก็บศพ เป็นอาคาร คสล.1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 252 ตารางเมตร โรงพยาบาลอำนาจเจริญ ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 1 หลัง (e-bidding) 11 พฤศจิกายน 2565
107 ประกาศเผยแพร่แผนการเช่าระบบน้ำบริสุทธิ์สำหรับเครื่องไตเทียม จำนวน 1 ระบบ (16 เตียง) 03 พฤศจิกายน 2565
108 ประกาศร่างประกวดราคาจ้างเหมาบริการสลายนิ่ว 03 พฤศจิกายน 2565
109 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เวชภัณฑ์ที่เป็นยา กลุ่มยาปฏิชีวนะ จำนวน 5 รายการ 02 พฤศจิกายน 2565
110 แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา(สารเคมี) ประจำปีงบประมาณ 2566 02 พฤศจิกายน 2565
111 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่เป็นยาประจำเดือนกันยายน2565 31 ตุลาคม 2565
112 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่เป็นยาประจำเดือนสิงหาคม2565 31 ตุลาคม 2565
113 ประกาศจังหวัด เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 เวชภัณฑ์ยา จำนวน 5 รายการ 28 ตุลาคม 2565
114 ประกาศจังหวัด เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 เวชภัณฑ์ยา จำนวน 6 รายการ 27 ตุลาคม 2565
115 ประกาศจังหวัด เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 เวชภัณฑ์ยา จำนวน 9 รายการ 27 ตุลาคม 2565
116 ประกาศจังหวัด เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 เวชภัณฑ์ยา จำนวน 4 รายการ 27 ตุลาคม 2565
117 ประกาศแผนการจ้างเหมาบริการสลายนิ่ว 21 ตุลาคม 2565
118 ประกาศร่างประกวดราคาเช่าเครื่องอ่านสารเคมีในปัสสาวะอัตโนมัติพร้อมแถบทดสอบสารเคมีในปัสสาวะ ชนิด 10 แถบ (Automate Urine Analysis) ระยะเวลา 3 ปี 20 ตุลาคม 2565
119 ประกาศร่างประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ทางธนาคารเลือดอัตโนมัติ (Automate Gel Cross Matching) ระยะเวลา 3 ปี 20 ตุลาคม 2565
120 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานจอดรถหน้าอาคารเฉลิม- พระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,183 ตารางเมตร จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 ตุลาคม 2565
121 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเช่าเครื่องอ่านสารเคมีในปัสสาวะอัตโนมัติพร้อมแถบทดสอบสารเคมีในปัสสาวะ ชนิด 10 แถบ (Automate Urine Analysis) ระยะเวลา 3 ปี 12 ตุลาคม 2565
122 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ทางธนาคารเลือดอัตโนมัติ (Automate Gel Cross Matching) ระยะเวลา 3 ปี 12 ตุลาคม 2565
123 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานจอดรถหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,183 ตารางเมตร จำนวน 1 งาน 30 กันยายน 2565
124 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจรังสีวินิจฉัยโรคด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT SCAN) ไม่น้อยกว่าจำนวน ๗,๕๐๐ ครั้ง/ปี และชุดรับและแปลงสัญญาณระบบเอกซเรย์เป็นดิจิตอลพร้อมระบบจัดเก็บฯ 30 กันยายน 2565
125 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานจอดรถหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,183 ตารางเมตร จำนวน 1 งาน 27 กันยายน 2565
126 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจหาสารชีวเคมีในเลือดและสารคัดหลั่งอัตโนมัติ (Automate Chemistry) พร้อมน้ำยาตรวจวิเคราะห์ จำนวน 33 รายการ ระยะเวลา 3 ปี 26 กันยายน 2565
127 เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 1 คัน 23 กันยายน 2565
128 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้าง จ้างก่อสร้างลานจอดรถหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา 22 กันยายน 2565
129 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจรังสีวินิจฉัยโรคด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT SCAN) ไม่น้อยกว่าจำนวน ๗,๕๐๐ ครั้ง/ปี ครั้งที่ 2 22 กันยายน 2565
130 ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจรังสีวินิจฉัยโรคด้วยเครื่องเอกซเรย์ คอมพิวเตอร์ (CT SCAN) ไม่น้อยกว่าจำนวน ๗,๕๐๐ ครั้ง/ปี 20 กันยายน 2565
131 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี งบประมาณ 2565 (งบดำเนินงาน) ไตรมาสที่ 4 13 กันยายน 2565
132 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2565 13 กันยายน 2565
133 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี งบประมาณ 2565 (งบลงทุน) ไตรมาสที่ 4 13 กันยายน 2565
134 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (อาคารพัสดุ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 576 ตารางเมตร) 13 กันยายน 2565
135 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (บ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับต้น/ชำนาญการพิเศษ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 100 ตารางเมตร) 13 กันยายน 2565
136 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (อาคารตรวจและเก็บศพ เป็นอาคาร คสล.1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 252 ตารางเมตร) 13 กันยายน 2565
137 ร่างประกาศประกวดราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 1 คัน 12 กันยายน 2565
138 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจรังสีวินิจฉัยโรคด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT SCAN) ไม่น้อยกว่าจำนวน ๗,๕๐๐ ครั้ง/ปี และชุดรับและแปลงสัญญาณระบบเอกซเรย์เป็นดิจิตอลพร้อมระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลฯ 05 กันยายน 2565
139 ยกเลิกการประกวดราคาเช่าเครื่องพิมพ์เอกสาร จำนวน 60 เครื่อง ระยะเวลา 3 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 สิงหาคม 2565
140 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 1 คัน 29 สิงหาคม 2565
141 ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจหาสารชีวเคมีในเลือดและสารคัดหลั่งอัตโนมัติ (Automate Chemistry) พร้อมน้ำยาตรวจวิเคราะห์ จำนวน 33 รายการ ระยะเวลา 3 ปี 22 สิงหาคม 2565
142 ประกาศร่างและเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจรังสีวินิจฉัยโรคด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CTSCAN) 19 สิงหาคม 2565
143 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2565 15 สิงหาคม 2565
144 ร่างประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจหาสารชีวเคมีในเลือดและสารคัดหลั่งอัตโนมัติ (Automate Chemistry) พร้อมน้ำยาตรวจวิเคราะห์ จำนวน 33 รายการ ระยะเวลา 3 ปี รอบ 2 10 สิงหาคม 2565
145 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2565 10 สิงหาคม 2565
146 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาบริการตรวจรังสีวินิจฉัยโรคด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT.SCAN) ไม่น้อยกว่าจำนวน ๗,๕๐๐ ครั้ง/ปี ฯ 05 สิงหาคม 2565
147 ประกาศผู้ชนะผลการเสนอราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกันอัตโนมัติ (Automate Immunology) พร้อมน้ำยาตรวจวิเคราะห์ จำนวน 18 รายการ ระยะเวลา 3 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 02 สิงหาคม 2565
148 ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องพิมพ์เอกสาร จำนวน 60 เครื่อง ระยะเวลา 3 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 กรกฏาคม 2565
149 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบ 2565 (เวชภัณฑ์ยา 3 รายการ) 21 กรกฏาคม 2565
150 ประกาศยกเลิกการประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจหาสารชีวเคมีในเลือดและสารคัดหลั่งอัตโนมัติ (Automate Chemistry) พร้อมน้ำยาตรวจวิเคราะห์ จำนวน 33 รายการ ระยะเวลา 3 ปี 21 กรกฏาคม 2565
151 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา (วัสดุการแพทย์) ถุงมือ Disposable Glove จำนวน 3 รายการ 11 กรกฏาคม 2565
152 ร่างประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องพิมพ์เอกสาร จำนวน 60 เครื่อง ระยะเวลา 3 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06 กรกฏาคม 2565
153 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาขนย้ายและกำจัดขยะติดเชื้อ จำนวน 126,829 กิโลกรัม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 มิถุนายน 2565
154 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวัดการแข็งตัวของเลือดอัตโนมัติ (Automate Coagulogram) พร้อมน้ำยาตรวจวิเคราะห์ จำนวน 2 รายการ ระยะเวลา 3 ปี 30 มิถุนายน 2565
155 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องรักษาโรคจอประสาทตาด้วยลำแสงเลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง 30 มิถุนายน 2565
156 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา (วัสดุการแพทย์) Sodium hyaluronate 18 mg injection 30 มิถุนายน 2565
157 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ระดับน้ำตาลสะสม HBA1C จำนวน 1 เครื่อง พร้อมน้ำยาตรวจวิเคราะห์ ระยะเวลา 3 ปี 30 มิถุนายน 2565
158 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา (วัสดุการแพทย์) ตัวกรอง Dialyzer FDX 150 GW 30 มิถุนายน 2565
159 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2565 29 มิถุนายน 2565
160 ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารคัดกรองโรคทางเดินหายใจ จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 มิถุนายน 2565
161 ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจหาสารชีวเคมีในเลือดและสารคัดหลั่งอัตโนมัติ (Automate Chemistry) พร้อมน้ำยาตรวจวิเคราะห์ จำนวน 33 รายการ ระยะเวลา 3 ปี 21 มิถุนายน 2565
162 ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกันอัตโนมัติ (Automate Immunology) พร้อมน้ำยาตรวจวิเคราะห์ จำนวน 18 รายการ ระยะเวลา 3 ปี 21 มิถุนายน 2565
163 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาเช่าเครื่องชุดเจาะเก็บเกล็ดเลือดอัตโนมัติ (Platelet apheresis) จำนวน 1 เครื่อง พร้อมน้ำยา ระยะเวลา 3 ปี 20 มิถุนายน 2565
164 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบท่อลม จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 มิถุนายน 2565
165 ประกวดราคาจ้างเหมาขนย้ายและกำจัดขยะติดเชื้อ จำนวน 126,829 กิโลกรัม 16 มิถุนายน 2565
166 ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ระดับน้ำตาลสะสม HBA1C จำนวน 1 เครื่อง พร้อมน้ำยาตรวจวิเคราะห์ ระยะเวลา 3 ปี 13 มิถุนายน 2565
167 ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวัดการแข็งตัวของเลือดอัตโนมัติ (Automate Coagulogram) พร้อมน้ำยาตรวจวิเคราะห์ จำนวน 2 รายการ ระยะเวลา 3 ปี 09 มิถุนายน 2565
168 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องรักษาโรคจอประสาทตาด้วยลำแสงเลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง 09 มิถุนายน 2565
169 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาเช่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 4 เครื่อง ระยะเวลา 3 ปี 09 มิถุนายน 2565
170 ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจหาสารชีวเคมีในเลือดและสารคัดหลั่งอัตโนมัติ (Automate Chemistry) พร้อมน้ำยาตรวจวิเคราะห์ จำนวน 33 รายการ ระยะเวลา 3 ปี 08 มิถุนายน 2565
171 ร่างประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกันอัตโนมัติ (Automate Immunology) พร้อมน้ำยาตรวจวิเคราะห์ จำนวน 18 รายการ ระยะเวลา 3 ปี 08 มิถุนายน 2565
172 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาขนย้ายและกำจัดขยะติดเชื้อ จำนวน 126,829 กิโลกรัม 07 มิถุนายน 2565
173 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารคัดกรองโรคทางเดินหายใจ จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06 มิถุนายน 2565
174 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ยาในรอบเดือน เมษายน 2565 04 มิถุนายน 2565
175 ประกาศร่างประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ระดับน้ำตาลสะสม HBA1C จำนวน 1 เครื่อง พร้อมน้ำยาตรวจวิเคราะห์ ระยะเวลา 3 ปี 02 มิถุนายน 2565
176 ประกาศประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบท่อลม จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02 มิถุนายน 2565
177 ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาขนย้ายและกำจัดขยะติดเชื้อ จำนวน 126,829 กิโลกรัม 01 มิถุนายน 2565
178 ประกาศร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องรักษาโรคจอประสาทตาด้วยลำแสงเลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง 31 พฤษภาคม 2565
179 ประกาศผลการประกวดราคาเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา (วัสดุการแพทย์) Blood line 31 พฤษภาคม 2565
180 ประกาศแผนการเช่าเครื่องตรวจหาสารชีวเคมีในเลือดและสารคัดหลั่งอัตโนมัติ (Automate Chemistry) พร้อมน้ำยาตรวจวิเคราะห์ จำนวน 33 รายการ ระยะเวลา 3 ปี 31 พฤษภาคม 2565
181 ประกาศแผนการเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกันอัตโนมัติ (Automate Immunology) พร้อมน้ำยาตรวจวิเคราะห์ จำนวน 18 รายการ ระยะเวลา 3 ปี 31 พฤษภาคม 2565
182 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารคัดกรองโรคทางเดินหายใจ จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 พฤษภาคม 2565
183 ประกาศประกวดราคาเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา (วัสดุการแพทย์) ถุงมือ Disposable Glove จำนวน 3 รายการ 30 พฤษภาคม 2565
184 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ระดับน้ำตาลสะสม HBA1C จำนวน 1 เครื่อง พร้อมน้ำยาตรวจวิเคราะห์ ระยะเวลา 3 ปี 27 พฤษภาคม 2565
185 ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องชุดเจาะเก็บเกล็ดเลือดอัตโนมัติ (Platelet apheresis) จำนวน 1 เครื่อง พร้อมน้ำยา ระยะเวลา 3 ปี 27 พฤษภาคม 2565
186 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (เช่าเครื่องตรวจวัดการแข็งตัวของเลือดอัตโนมัติ (Automate Coagulogram) พร้อมน้ำยาตรวจวิเคราะห์ จำนวน 2 รายการ) 27 พฤษภาคม 2565
187 ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เช่าเครื่องตรวจวัดการแข็งตัวของเลือดอัตโนมัติ (Automate Coagulogram) พร้อมน้ำยาตรวจวิเคราะห์ จำนวน 2 รายการ 27 พฤษภาคม 2565
188 ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา (วัสดุการแพทย์) ตัวกรอง Dialyzer FDX 150 GW 23 พฤษภาคม 2565
189 ร่างประกาศประกวดราคาเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา (วัสดุการแพทย์) ถุงมือ Disposable Glove จำนวน 3 รายการ 20 พฤษภาคม 2565
190 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา (วัสดุการแพทย์) Sodium hyaluronate 18 mg injection 20 พฤษภาคม 2565
191 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องผนึกสายถุงบรรจุโลหิตแบบเคลื่อนที่ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก 19 พฤษภาคม 2565
192 ร่างประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องชุดเจาะเก็บเกล็ดเลือดอัตโนมัติ (Platelet apheresis) จำนวน 1 เครื่อง พร้อมน้ำยา ระยะเวลา 3 ปี 18 พฤษภาคม 2565
193 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบท่อลม จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 พฤษภาคม 2565
194 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องรักษาโรคจอประสาทตาด้วยลำแสงเลเซอร์ 17 พฤษภาคม 2565
195 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างก่อสร้างอาคารคัดกรองโรคทางเดินหายใจ 11 พฤษภาคม 2565
196 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาขนย้ายและกำจัดขยะติเชื้อ 11 พฤษภาคม 2565
197 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา(วัสดุการแพทย์/วัสดุทั่วไป ประจำเดือน มีนาคม 2565 06 พฤษภาคม 2565
198 ร่างประกาศประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา (วัสดุการแพทย์) ตัวกรอง Dialyzer FDX 150 GW 03 พฤษภาคม 2565
199 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา (วัสดุการแพทย์) Sodium hyaluronate 18 mg injection 03 พฤษภาคม 2565
200 แผนการจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา (วัสดุการแพทย์) ถุงมือ Disposable Glove จำนวน 3 รายการ 03 พฤษภาคม 2565
201 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 29 เมษายน 2565
202 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาในรอบเดือน มีนาคม 2565 19 เมษายน 2565
203 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (จ้างติดตั้งระบบท่อลม) 19 เมษายน 2565
204 ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 4 เครื่อง ระยะเวลา 3 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 เมษายน 2565
205 ประกาศยกเลิกการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 28 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เฉพาะรายการเครื่องผนึกสายถุงบรรจุโลหิตแบบเคลื่อนที่ จำนวน 1 เครื่อง) 19 เมษายน 2565
206 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 28 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 เมษายน 2565
207 ยกเลิกการประกวดราคาเช่าเครื่องพิมพ์เอกสาร จำนวน 60 เครื่อง ระยะเวลา 3 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 เมษายน 2565
208 ประกาศผลการเสนอราคาวัสดุบริโภค เนื้อหมูสันนอก บด จำนวน 6,500 กิโลกรัม 11 เมษายน 2565
209 ประกาศผลการเสนอราคาสดุบริโภค ไข่ไก่ใหม่ เบอร์ 1 จำนวน 7,500 ถาด 11 เมษายน 2565
210 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 เมษายน 2565
211 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องสกัดและเพิ่มสารพันธุกรรม (Nucleic extractor and Real Time Polymerase chain reaction (RT PCR)) จำนวน ๑ เครื่องพร้อมน้ำยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e 04 เมษายน 2565
212 ประกาศแผนการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2565 30 มีนาคม 2565
213 เรื่อง ร่างประกาศเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 4 เครื่อง ระยะเวลา 3 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 มีนาคม 2565