แจ้งเพื่อทราบ! สามารถค้นหาย้อนหลังได้ 1 ปี(365 วัน) นับจากวันปัจจุบัน
หน้าแรกประกาศสรรหาบุคคล

ประกาศสรรหาบุคคล

ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิณ ฯ และกำหนดวันเวลา สถานที่ในการประเมิณ ควารู้ความสามารถทักษะ และสมรรถนะ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ในตำแหน่งพนักงานบริการ 24 มีนาคม 2566
2 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) 23 มีนาคม 2566
3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายเดือน) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 20 มีนาคม 2566
4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ฯพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 20 มีนาคม 2566
5 ประกาศรับย้าย/รับโอนข้าราชการ (ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ/ชำนาญการ) 14 มีนาคม 2566
6 ประกาศโรงพยาบาลอำนาจเจริญ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งพนักงานบริการ 13 มีนาคม 2566
7 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) 10 มีนาคม 2566
8 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายเดือน) 02 มีนาคม 2566
9 ประกาสโรงพยาบาลอำนาจเจริญ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ต.พยาบาลวิชาชีพ ต.พนักงานเปล 02 มีนาคม 2566
10 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) 28 กุมภาพันธ์ 2566
11 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล และตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 28 กุมภาพันธ์ 2566
12 ประกาศโรงพยาบาลอำนาจเจริญ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ฯ ในตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล และตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 20 กุมภาพันธ์ 2566
13 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) 11 กุมภาพันธ์ 2566
14 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน)3.66 09 กุมภาพันธ์ 2566
15 ประกาศรับสมัครบุุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ในตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล และผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 01 กุมภาพันธ์ 2566
16 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน)2.66 31 มกราคม 2566
17 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 26 มกราคม 2566
18 แก้ไขประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง 16 มกราคม 2566
19 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ฯ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 16 มกราคม 2566
20 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) 09 มกราคม 2566
21 ประกาศ รายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 06 มกราคม 2566
22 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 05 มกราคม 2566
23 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 22 ธันวาคม 2565
24 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) 14 ธันวาคม 2565
25 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 09 ธันวาคม 2565
26 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารฯ และกำหนกวันเวลา สถานที่สอบ ฯ ตำแหน่งพนักงานบริการ (ซักฟอก) 07 ธันวาคม 2565
27 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 06 ธันวาคม 2565
28 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) 02 ธันวาคม 2565
29 รับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 02 ธันวาคม 2565
30 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) 29 พฤศจิกายน 2565
31 ระกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งพนักงานบริการ (ซักฟอก) 21 พฤศจิกายน 2565
32 ประกาศรับสมัครลูจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) 08 พฤศจิกายน 2565
33 รับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการศูนย์อาหาร 07 พฤศจิกายน 2565
34 ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) 25 ตุลาคม 2565
35 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ พนักงานรับโทรศัพท์ และพนักงานบริการ (รปภ) 30 กันยายน 2565
36 ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ตำแหน่งพนักงานพัสดุ และตำแหน่งพนักงานพัสดุ 30 กันยายน 2565
37 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะและกำหนดวัน เวลา สถ่นที่ในการประเมิน ฯ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ตำแหน่งพนักงานพัสดุ และตำแหน่งผู้ช่วยเ 21 กันยายน 2565
38 ประกาศโรงพยาบาลอำนาจเจริญ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วครวเงินบำรุง (รายวัน) ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ พนักงานรับโทรศัพท์ พนักงานบริการ (รปภ.) 08 กันยายน 2565
39 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ของโรงพยาบาลอำนาจเจริญ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ 07 กันยายน 2565
40 ประกาศโรงพยาบาลอำนาจเจริญ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ในตำแหน่งพนักงานเกษตรพื้นฐาน และพนักงานบริการ 07 กันยายน 2565
41 ประกาศโรงพยาบาลอำนาจเจริญ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ตำแหน่งพนักงานพัสดุ และตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 07 กันยายน 2565
42 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างเงินบำรุง (รายวัน) ในตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ และตำแหน่งพนักงานเปล 29 สิงหาคม 2565
43 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ฯ ลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ในตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ตำแหน่งพนักงานเปล ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ตำแหน่งพนักงานเกษตรพื้นฐาน และพนักงานบริการ 19 สิงหาคม 2565
44 ขอขยายเวลาประกาศรับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ 18 สิงหาคม 2565
45 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 10 สิงหาคม 2565
46 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) 06 สิงหาคม 2565
47 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ สังกัด โรงพยาบาลอำนาจเจริญ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ 26 กรกฏาคม 2565
48 ประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคล เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ของโรงพยาบาลอำนาจเจริญ 22 กรกฏาคม 2565
49 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะและกำหนดวัน เวลา สถานที่ประเมินฯ ในตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ , นักประชาสัมพันธ์ , พนักงานประจำตึก 19 กรกฏาคม 2565
50 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) 06 กรกฏาคม 2565
51 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างลูกคราวเงินบำรุง(รายวัน) 06 กรกฏาคม 2565
52 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) พนักงานรับโทรศัพท์ 30 มิถุนายน 2565
53 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) พนักงานช่วยเหลือคนไข้ พนักงานเกษตรพื้นฐาน 30 มิถุนายน 2565
54 ประกาศรับบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 27 มิถุนายน 2565
55 ประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ของโรงพยาบาลอำนาจเจริญ สำนักงานสาธารณสุข 24 มิถุนายน 2565
56 ประกาศโรงพยาบาลอำนาจเจริญ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และตำแหน่งพนักงานบริการ (รปภ.) 22 มิถุนายน 2565
57 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) 21 มิถุนายน 2565
58 ขอขยายเวลาประกาศรับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 16 มิถุนายน 2565
59 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน ฯ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และตำแหน่งพนักงานบริการ (รปภ.) 15 มิถุนายน 2565
60 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) 13 มิถุนายน 2565
61 ประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคล เรื่อง รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ 09 มิถุนายน 2565
62 ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และตำแหน่งพนักงานบริการ (รปภ.) 31 พฤษภาคม 2565
63 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) 20 พฤษภาคม 2565
64 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) 12 พฤษภาคม 2565
65 ขยายวัน และเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) 29 เมษายน 2565
66 ประกาศโรงพยาบาลอำนาจเจริญ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งพนักงานพัสดุ 29 เมษายน 2565
67 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทะฺเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ฯ และกำหนดวันเวลาสถานที่ในการประเมิน พนักงานนักงานกระทรวงสาธารณสุข ในตำแหน่งพนักงานพัสดุ 22 เมษายน 2565
68 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) 20 เมษายน 2565
69 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานพัสดุ 04 เมษายน 2565